dowiedz sie co dzieje sie w Twojej sprawie!
Odszkodowanie

Odszkodowanie

I każda szkoda będzie naprawiona! A skorzystanie z naszych usług gwarantuje zadośćuczynienie doznanej krzywdzie. Pamiętajmy, że dochodzenie swoich praw zawsze oznacza kłopoty dla winowajcy, nie pokrzywdzonego.

Więcej
Zadoscuczynienie

Zadośćuczynienie

Gdy cierpienie nie uszlachetnia jest miejsce na zadośćuczynienie. Uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, trwałe bądź czasowe kalectwo. Gdy nasze bodaj największe życiowe dobro zostało narażone na szwank możemy starać się o jednorazową rekompensatę.

Więcej
Utra bliskiej osoby

Utrata bliskiej osoby

Nagła śmierć bliskiej osoby w wyniku działań osób trzecich jest sytuacją rodzącą szereg „kosztów„ - osobistych, życiowych, zdrowotnych czy emocjonalnych. Ważne, by wiedzieć, że osoby okryte żałobą i traumą także w takich sytuacjach mogą dochodzić swoich praw i wnioskować o odszkodowanie.

Więcej
skontaktuj sie z nami
odszkodowanie komunikacyjne

odszkodowanie powypadkowe

odszkodowanie po wypadku w pracy

odszkodowanie z oc sprawcy

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

pomoc w odzyskaniu odszkodowania

zadoscuczynienie

utrata bliskiej osoby

pewne-odszkodowanie.eu

Ogólnopolskie Centrum Odszkodowań w Lublinie to rzetelna firma zajmująca się świadczeniem najwyższej jakości usług w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Profesjonalizm, spore doświadczenie i nieoceniona empatia pracowników to zasady przewodnie OCO, dzięki którym jest w stanie rozstrzygać pozytywnie sprawy klientów. Firma stawia na rozwój i samodoskonalenie, szkoląc swoich ludzi i dbając o ich etyczne postępowanie w pracy.

Zaufanie

gwarantujemy zaufanie

Jesteśmy nie tylko pracownikami, ale przede wszystkim normalnymi ludźmi również mającymi w życiu wzloty i upadki. Dzięki temu nasi klienci obdarzają nas silnym zaufaniem – wiedzą, że zrozumienie i pomoc to coś, czego z naszej strony zawsze doświadczą.

Gwarancja

W świetle prawa odszkodowanie to najogólniej mówiąc zwrot wszelkich kosztów związanych z poniesioną szkodą. Wydatki poniesione na leki, konsultacje lekarskie, dojazdy do szpitala, ambulatorium czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego – powinny być nam zwrócone. Odszkodowanie polega więc na zwrocie wszelkich kosztów będących następstwem szkody.

Dlaczego my?

Prestiżowe członkostwo

Mamy zaszczyt być członkiem Polskiej Izby Odszkodowań, a co więcej – pełnić w niej odpowiedzialne role. Dzięki działaniom w strukturach PIO, a tym samym przebywaniu wśród największych specjalistów, podnosimy swoje zawodowe umiejętności. Udzielanie się w tak prestiżowej organizacji jest dla nas motorem napędowym i podwójnym zobowiązaniem do wykonywania swoich obowiązków w najrzetelniejszy sposób.

Bezinteresowna filantropia

Wsparcie duchowe i szacunek do emocji naszych klientów to nie wszystko. Bezsprzecznie wychodzimy z szablonu twardej, bezuczuciowej organizacji i udowodniamy, że świat może być lepszym miejscem. Aktywnie angażujemy się w działalność społeczną i filantropijną, pomagając ludziom mniej zamożnym, pokrzywdzonym fizycznie czy po prostu potrzebującym na różne sposoby - a to wszystko z czystej, ludzkiej wrażliwości.

Szeroki wachlarz usług

Zdajemy sobie sprawę z tego, że odszkodowanie może być następstwem różnych sytuacji życiowych. Nie wolno traktować go więc ogólnikowo. Z naszą pomocą klienci mogą ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, powypadkowe, komunikacyjne, z OC itp.

Kiedy zatem ubiegać się o odszkodowanie?

  • Po nieszczęśliwym wypadku

  • Odszkodowanie po wypadku dostarcza pomoc finansową adekwatną do doznanej krzywdy. Jeżeli zatem staliśmy się uczestnikami wydarzeń, w których mimowolnie doznaliśmy szkody, bez wątpienia przysługuje nam odszkodowanie. Odszkodowania po wypadku mogą przybierać różne formy: odszkodowanie za wypadek przy pracy czy odszkodowanie komunikacyjne.

  • Po doznaniu uszczerbku na zdrowiu

  • Takowy też może powstać właśnie w wyniku wypadku lub choroby zawodowej. Odszkodowanie stanowi finansową rekompensatę poniesionych cierpień. Wypłacane jest z ubezpieczenia wypadkowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym jesteśmy ubezpieczeni, ustala wartość procentową odniesionego uszczerbku. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zapewniane są także członkom rodzin pracowników zmarłych na skutek wypadku lub choroby zawodowej.

  • Po doznaniu szkody ze strony kierowcy

  • Odszkodowanie Odpowiedzialności Cywilnej (OC), bo o nim mowa, obejmuje wszelkie krzywdy w mieniu i zdrowiu poszkodowanych wyrządzone wskutek poczynań kierowcy ubezpieczonego samochodu. Odszkodowania z OC chronią interes osoby poszkodowanej - szybko i pewnie umożliwia dostanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Suma gwarancyjna jest identyczna dla wszystkich firm ubezpieczeniowych i wynosi 600 000 euro.

  • Po wypadku w szkole lub w pracy

  • Jeśli uczeń dozna urazu na terenie szkoły dzięki zaniedbaniu ze strony nauczycieli, przysługuje mu prawo do odszkodowania. Podobnie jest z pracownikiem, który zostanie pokrzywdzony w trakcie wykonywania zawodowych czynności, przebywania na terenie zakładu pracy bądź też zmierzania do niego. O odszkodowanie po wypadku w pracy można wnosić jako osobne roszczenie, które jest niezależne od odszkodowania wypadkowego z ZUS. Konieczne jest sporządzenie protokołu i dokumentacji powypadkowej – podobnie jak w przypadku wypadku w szkole.

  • Po doznaniu błędu ze strony lekarza

  • Błędna diagnoza, niefachowo przeprowadzony zabieg, fatalna w skutkach operacja to powody, dla których warto ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Niestety faktem jest, iż błędy medyczne są słabo udokumentowane. Pozyskiwanie dodatkowych opinii, badań i ekspertyz na własną rękę jest niezbędne. Kompetentną pomoc w organizacji konsultacji medycznych oraz przygotowywanie ekspertyz powinniśmy zlecić specjalistom, by odszkodowanie za błędy lekarskie było jak najbardziej możliwe do otrzymania.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Wbrew pozorom te dwa pojęcia nie są kompletnie spójne. Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania (czyli świadczenia branego pod uwagę w procesie w likwidacji szkód osobowych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i mającego na celu naprawę krzywd materialnych i wymiernych) zapewnia złagodzenie szkód „trudnych do określenia”. Co to znaczy? Najprościej mówiąc, są to straty poniesione na ciele i umyśle. Skutkiem takich szkód jest cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ ilość zmian w życiu osoby poszkodowanej. Bierze się tu przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości. Roszczenie o zadośćuczynienie może zatem stanowić bardziej rozległy i skomplikowany proces aniżeli w przypadku odszkodowania.


dowiedz się więcej o odszkodowaniach          skontakuj się z nami

0
0
0
0
0
0
0
0

2013 Ogólnopolskie Centrum Odszkodowań Lublin

Realizacja & Pozycjonowanie: www.rankHouse.pl